Polityka prywatności

 

Prezentowana Polityka przedstawia zasady pozyskiwania, wykorzystywania i usuwania przez Fiberhost S.A. informacji, w tym danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest Fiberhost S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000056936, NIP 7791002618, REGON 63023968.
 2. Mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod adresem: Fiberhost S.A., Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo lub pod adresem poczty elektronicznej: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iod@fiberhost.com.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:
  a) realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów, w szczególności: kontaktu ze strony Fiberhost S.A. oraz w celu odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie, analizowania informacji, w tym danych osobowych m.in. pod kątem możliwości realizacji inwestycji, możliwości świadczenia usług w danej lokalizacji, zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz informacji i w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  b) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, a po jej zawarciu w celu realizacji jej postanowień (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c) wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności: w postaci konieczności realizacji wobec Państwa przedmiotowego obowiązku informacyjnego oraz wykazania, iż weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych zgodnie z prawem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 4. Państwa dane jakie będziemy przetwarzać to, w szczególności – dane kontaktowe, w postaci adresu mailowego, numeru
  telefonu oraz dane, jakie podadzą nam Państwo w treści przesłanej korespondencji lub podczas przeprowadzonej rozmowy.
 5. Kiedy kontaktujemy się z Państwem lub Państwo kontaktujecie się z nami, w szczególności jako osoby zainteresowane naszą ofertą lub partnerzy biznesowi, kierując do nas pytania, w celu uzyskania informacji, wsparcia albo zamówienia usług lub produktów, gromadzimy informacje na potrzeby realizacji Państwa wniosków i aby prowadzić z Państwem komunikację. Zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji. Kiedy prowadzą Państwo rozmowy z naszymi konsultantami za pośrednictwem połączeń telefonicznych, zazwyczaj są one rejestrowane. Nagrania przechowywane są dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, w celach dowodowych oraz szkolenia personelu.
 6. Państwa dane osobowe możemy udostępniać w szczególności:
  a) projektantom generalnego wykonawcy,
  b) podwykonawcom w procesie obsługi klienta,
  c)podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne,
  d) podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, w tym prawne,
  e) naszym partnerom, tj. m.in. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw. Jeżeli wymagało będzie tego od nas prawo, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom. Dbamy o ochronę Państwa prywatności i nigdy nie sprzedajemy danych osobowych.
 7. Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obsługi Państwa zapytania, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Będziemy również przetwarzać Państwa dane w okresie dążenia do zawarcia umowy, a po jej zawarciu okresie jej obowiązywania. W tym samym okresie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. Przysługują Państwu prawa do:
  a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naszych prawnie usprawiedliwionych interesów,
  b) dostępu do danych osobowych,
  c) sprostowania danych osobowych,
  d) usunięcia danych osobowych,
  e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  f) prawo do przeniesienia danych osobowych,Jeżeli będą Państwo zainteresowani realizacją któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami. Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w terminie do miesiąca od dnia wystąpienia przez Państwa z wnioskiem. W tym samym czasie poinformujemy Państwa, jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę zgłoszeń zmuszenia będziemy przedłużyć ten termin o okres do maksymalnie dwóch kolejnych miesięcy. Każdorazowo prosimy Państwa o podanie danych pozwalających Państwa zidentyfikować, aby nie udostępniać informacji Państwa dotyczących osobom nieuprawnionym.
 10. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.